Tv-inspektion af din del af kloakken

24 november 2020 lotte_hindsberg

I dag tænker de fleste ikke videre over at vores kloaksystem som vi kender det her i Danmark ikke er mere end 150 år gammelt, eller at dele af kloakken i Italien er så gammelt, at det blev bygget af romerne. Der er 2000 år til forskel. 

Som ejer af et hus, et sommerhus eller en kolonihave, er det din pligt at sikre at den del af kloakken der er på din grund, fungere upåklagelig. Har du mistanke om at der er et hul på kloakken, f.eks. hvis der begynder at lugte eller det tager lang tid før dit vand mm forsvinder, skal du kontakte en autoriseret kloakmester. Det kan være en autoriseret kloakmester i Horsens.

Tv-inspektion af dit kloaksystem

Har du kontaktet en autoriseret kloakmester til at undersøge din kloak vil han lave en TV-inspektion af dit kloaksystem. Viser det sig at der er et hul, eller at det er stoppet vil han kontakte dig for at få et ok til enten at stoppe hullet eller lave en slamslugning, så kloakken efterfølgende fungere. 

Hvis du har besøg af en kloakmester, kan du med fordel få ham til at sætte et filter på den del af kloakken ,der fører op til huset. Dermed sikre du dig, at du ikke får besøg af uvelkomne rotter, som stortrives i kloakken.

Tømning af tank

Da det danske kloaksystem kun er 150 år gammel, er det ikke alle der er tilsluttet systemet. Det er især sommerhuse, kolonihaver og tyndt befolket områder, der endnu ikke er tilsluttet. I stedet har de ofte en septiktank, som bliver tømt af en kloakmester når den er fuld. Det foregår ved at de kommer med en bil med en tank. De fører et rør hen til skeptiktanken og så tømmer de tanken. Alt afhængig af størrelse sker det flere gange om året.

Flere Nyheder