Mange børn og unge oplever i løbet af deres skoletid, at interessen for stoffet svigter – og dermed motivationen for læring. Når først man er begyndt at halte bagefter, vil denne motivation yderligere svinde, i takt med at man kommer bagud i fag så som dansk, engelsk, fysik eller matematik. Og så vil den onde cirkel være godt i gang.

Er du som forælder bekymret over denne udvikling, og vil du gerne have, at dit barn kommer tilbage på det rette spor, er alternativ, supplerende undervisning i et fagligt professionelt miljø med stor sandsynlighed vejen frem. Hvis du hjælper dit barn til en mere morsom, inspirerende og motiverende form for læring, vil glæden ved at tilegne sig evner og kundskaber blomstre på ny.

Studyhouse & FEGU Hellerup – når dit barn har vanskeligheder med læring

Er du og din familie bosat i det nordsjællandske, kan du med fordel aflægge Studyhouse & FEGU Hellerup en visit. Her vil du finde en mangfoldighed af fag, lige fra 0’te klasses til gymnasialt niveau. Al undervisning varetages af veluddannede erfarne og fagligt dygtige lærere, som har modtaget særlig træning inden for de pædagogiske grund principper, som danner basis for Studyhouse & FEGU Hellerups målsætning.

Sprogskole – en del af Studyhouse & FEGU Hellerup

Sprog undervisning fylder en del hos Studyhouse & FEGU Hellerup. På Studyhouse & FEGU Hellerups sprogskole kan dit barn lære sprog under forhold, som muliggør den optimale læring og hurtige fremskridt. Der lægges vægt på undervisning i små hold, og der tages særligt individuelle hensyn, som tilgodeser dit barns unikke personlige behov.

For at hvert enkelt barn skal få det optimale ud af undervisningen, er alle undervisere obs på at skabe et trygt og afslappende lærings miljø for børnene, som så vil være i stand til at tilegne sig stoffet i eget tempo.

Læs mere om sprogskole i Hellerup på  https://fegu-hellerup.dk/