Kloakarbejde i Frederikshavn – find det online

17 maj 2020 astrid_pedersen

Uanset om du driver en bolig forening, er ansvarlig for de sanitære forhold omkring en kontor bygning eller en offentlig institution eller om du er privat bolig ejer har kloakeringen stor betydning for bygningens – og beboernes – sundhed.

Derfor bør være særligt opmærksom på lugt gener eller andet, som kan afsløre dysfunktioner i kloak systemet – og det er vigtigt, at du reagere hurtigt herpå. Du bør således ikke tøve med at kontakte et kloak firma, som ved hjælp af TV inspektion kan afklare årsagen til disse dysfunktioner.

Hvor kan jeg få hjælp til kloakarbejde i Frederikshavn?

Hvis du mangler hjælp til kloakerings arbejde i forbindelse med entreprenør og bygge projekter i Frederikshavn, kan du trygt kontakte Bangsminde Maskinstation.

Bangsminde Maskinstation er en entreprenør og anlægs virksomhed som har sin fysiske beliggenhed i Elling ved Frederikshavn, og som har specialiseret sig inden for såvel drift og vedligeholdelses opgaver relateret til bygge og anlæg. Bangsminde Maskinstation har igennem fyrre år beskæftiget sig med entreprenør virksomhed, og udvidede i 1987 forretningen med under afdelingen BM Kloak TV. Her igennem udføres opgaver som har relation til kloak anlæg og rør.

Oplever du brud på kloak ledninger, eller andre problemer relateret til kloak anlægget, kan du hos BM Kloak TV få hjælp til opklaring af skadens årsag, bekæmpelse af denne og udbedring af skaden. Af kendte årsager til ødelagte kloakerings systemer kan nævnes rotte angreb, indtrængende trærødder, skjulte brønde og meget andet.

Alle TV kloak inspektioner udføres af certificerede TV operatører, og kan eventuelt afsluttes med at indgå i en tilstands rapport med opmålt placering af kloak systemet. BM Kloak TV er desuden tilsluttet Dansk TV Kontrol Ordning. Der ud over kan BM Kloak TV hjælpe dig med tømning af din septik tank eller af dine nedløbs brønde, og udfører ligeledes diverse vedligeholdelses arbejde på kloak anlæg.

Læs mere på bangsminde.dk

Flere Nyheder