Find den bedste lokale bedemand i Brønderslev

31 marts 2022 astrid_pedersen

editorial

Hvis du netop har mistet en person du holder af er det en god idé at få hjælp til de praktiske opgaver i forbindelse med begravelse eller bisættelse. Og her har du brug for en bedemand.

Hvad kan en bedemand hjælpe mig med?

Bedemanden er, foruden den læge som skal underskrive dødsattesten, den første person du bør kontakte i forbindelse med et dødsfald. Det er nemlig bedemanden som hjælper med alt fra håndtering og transport af den afdøde til forberedelse og afvikling af begravelse eller bisættelse.

Når en person dør tilkaldes således en bedemand. Han eller hun hjælper dig med at få den afdøde lagt i en kiste, og eventuelt iført ligklæder hvis dette ønskes. Du kan også få hjælp af bedemanden til udfyldelse og indsendelse af dødsanmeldelse til kommunen hvis du vil være helt sikker på at dette bliver gjort efter bogen.

Bedemanden vil hernæst transportere den afdøde til kapellet. Her skal den afdøde ligge indtil selve kremeringen eller jordfæstelsen skal finde sted. Transporten sker i et særligt køretøj hvor der er plads til en kiste, nemlig en såkaldt rustvogn. Det er kun bedemanden som må forestå håndtering og transport af den afdøde.

bedemand

En anden stor del af bedemandens arbejde er at forestå kontakten med de relevante instanser, for eksempel præsten og kirkekontoret i sognet hvor bisættelsen skal foregå.

Bedemanden sørger for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at begravelsen eller bisættelsen kan afvikles efter dit og den afdødes ønske. Og uanset om bisættelsen skal finde sted i form af en klassisk jordfæstelse med dertil hørende ceremoni eller en kremering med askespredning eller urne nedsættelse i uindviet jord, kan bedemanden sørge for at den afdødes sidste vilje bliver ført ud i livet.

Find den bedste bedemand i Brønderslev

I Brønderslev finder du den lokale bedemand hos Baggesen Begravelsesforretning og Stenhuggeri – læs mere på baggesen.dk

Flere Nyheder