Få undersøgt din kloak af en autoriseret kloakmester

26 august 2021 lotte_hindsberg

Som hus eller sommerhus ejer er det din pligt at sikre, at den del af kloakken der er på din matrikel er i orden. Det betyder at hvis du har mistanke om at der er noget galt med kloakken skal kontakte en autoriseret kloakmester. Du må ikke selv undersøge og fixe din kloak. Det kan f.eks. være en kloakmester i København. 

Det du selv må ordne er at fjerne gamle blade og slam omkring din kloak. Det er vigtigt at sikre at vand, slam og affald kan komme ned i kloakken. 

Få undersøgt din kloak

Er din kloak stoppet, lugter det af kloak eller har du mistanke om rotter, skal du kontakte din lokale kloakmester. En kloakmester og husk at det skal være en autoriseret kloakmester, vil foretage en Tv-inspektion af din kloak. Finder han nogle problemer vil han kontakte dig og efterfølgende få det ordnet. Når din kloakmester er igang, er det en god ide at få sat et filter på den del der fører op til din bolig. Det sikre at du ikke vil få besøg af rotter.

Gør rent omkring din kloak

Selv om du ikke selv kan ordne din kloak er der masser du selv kan ordne. Start med at rense dine tagrender og nedfaldsrør så regn og sne kan komme ned. Fjern gamle blade og slam omkring din kloak. Ved at sikre at vand og sne kan nemt kan komme ned i kloakken sikre du dig at det ikke i stedet ender inde i din bolig. Det kan blive en dyr affære, hvis vandet ikke kan komme ned i kloakken.

Samtidig med at du rydder op omkring din kloak, er det en god ide at rydde op på hele din grund. Ved at have en grund der er pæn, er du med til at sikre, at du ikke får rotter på din grund og i din kloak.

Flere Nyheder